Friday, June 17, 2005

ayoko na.

nakaramdam ako ng panghihina. bumigay ako sa isang kahinaan na alam ko ay nangako na akong bibitawan.

bakit 'kanyo?

kasi childish ako.

No comments:

Post a Comment