Sunday, June 12, 2005

pero di ko magawa.

gusto kong mag-post pero di ko alam kung ano ang ipo-post ko. gusto kong maging masaya pero walang ngiting dumarating. gusto kong lumabas, magliwaliw kaso lang sayang ang pera.

marami akong gustong gawin at maramdaman ngayong weekend. pero di ko magawa.

i miss my mom terribly.

No comments:

Post a Comment