Friday, October 26, 2007

si Anea at si GMAkagabi habang nanonood kami ng TV, syempre nakain din kami, binalita ang paglaya ni Erap. Pagkatapos noon ay ang sinabi ni FVR na:

Announcer: "...di na magtatagal ang pamamahala ni GMA."

Anea: (di tumitigil sa pagkain) "yey."

hindi po "Yehey!!!", kundi "yey."

malamyang sagot para sa malamyang pamahalaan.

The youth knows best, I guess.

No comments:

Post a Comment