Monday, July 07, 2008

tanong

bakit may mga taong di makuntento sa isa?


No comments:

Post a Comment