Wednesday, November 05, 2008

buti pa sa paaralan...

...pag makulit ang mga bata at di mo na kaya, pwede mong ipadala sa guidance office.bakit sa bahay, walang guidance office????
bakettttt??!!!!!

No comments:

Post a Comment