Saturday, July 16, 2016

Isip

Nagsimula ka sa aking isip
Binuhay ka ng aking mga kamay
Ika'y nagmulat sa isang ihip
Pag-ibig nati'y walang kapantay

Alak na dumampi sa aking bibig
Suliranin ay nawaglit sa aking isip
Luha na dulot ng pag-ibig
Saglit na naglaho nang ako'y maidlip

Ako'y nagising sa katotohanan
Namulat ako sa isang panaginip
Sumigaw... Humiyaw sa aking unan
Tayo ay nagtapos din sa aking isip

No comments:

Post a Comment